Spedycja Gdynia, a transport

Tir

W dziedzinie transportu mamy wiele zagadnień, których wiele osób po prostu nie rozumie.  Mamy tutaj takie sformułowania jak logistyka, transport i spedycja Gdynia i nasuwa się pytanie co to tak naprawdę jest? Pod pojęciem logistyka chodzi o przede wszystkim proces planowania i kontrolowania tego jak dany materiał, produkt, ludzie bądź jakaś informacja będzie dostarczona z punktu A do punktu B. Logistykę dzielimy na kilkanaście  działów, które zależą od przedmiotu który wysyłamy, ze względu na zasięg oddziaływania i ze względu na obszar zainteresowań.

Spedycja jest to krótko mówiąc szereg procesów, na które musimy wykonać przy organizacji transportu towaru. Bardzo ważną osobą w tej dziedzinie jest spedytor, który ma za zadanie zajmować się wszystkimi czynnościami potrzebnymi do całego procesu przewozu towaru jak na przykład wystawianie dokumentów spedycyjnych, przyjmowanie zleceń, zawieranie umów z klientami czy organizacja środków transportu. Transport z dwóch wyżej wymienionych jest chyba pojęciem najmniejszym, który możemy podzielić na drogowy, morski, powietrzny i kolejowy.